Kennisartikelen MKB

Nieuwsberichten ontvangen via facebook of twitter, volg ons dan op je favoriete social media. Kies hieronder, uw favoriete social media en kies voor “volgen” op de facebook of twitter pagina. Vanaf dat moment ontvang je dagelijks het laatste nieuws. 

Uiterlijk 31 juli 2022 dient de aangifte omzetbelasting weer te zijn ingediend, dus u kunt uw administratie weer bij ons aanleveren hiervoor. Houdt u

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met de grootst

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers,

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van veranderingen in regelgeving, ontwikkelingen in uw branche en nieuwe diensten van NBC Hermans Accountants & adviseurs? Meld u dan aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief en u ontvangt maandelijks een samenvatting van onze publicaties. Het meest actuele nieuws vindt u op onze website

Aanmelden gratis nieuwsbrief