Kennisartikelen Lonen & Salaris

De betalingskorting bij betaling ineens van voorlopige aanslagen IB wordt afgeschaft. Voor de vennootschapsbelasting geldt dit al sinds 1 januari

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting is een uitzondering op de niet-aftrekbaarheid van uitgaven die worden gedaan vanuit

De minimumkapitaalregel in de vennootschapsbelasting is een specifieke renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars, die is ingevoerd per 1

Bij de levering van nieuwe onroerende zaken is omzetbelasting verschuldigd. De verkrijging van bestaande onroerende zaken wordt in de regel bij de

De bpm is een belasting ter zake van de inschrijving van een auto in Nederland. De bpm voor een personenauto is opgebouwd uit een vast en een variabel

De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen: reparatie

Het kabinet wil de financiële prikkel voor no-cure-no payrechtsbijstand om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten of door te

Herziening aangifte IB

De meeste mensen dienen hun aangifte inkomstenbelasting in één keer volledig en juist in. Toch komt het regelmatig voor dat iemand na

De regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in de vennootschapsbelasting wordt aangepast. Ook wordt de definitie van het fonds voor

Het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden wordt aangepast. Het kwalificatiebeleid is nu opgenomen in

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750

In de ministeriële regeling Wet financiering sociale verzekeringen is opgenomen dat het maximum premie-inkomen in geval van overlijden niet

Nieuwsberichten ontvangen via linkedin, facebook of twitter, volg ons dan op je favoriete social media. Kies hierboven, uw favoriete social media en kies voor “volgen” op de linkedin, facebook of twitter pagina. Vanaf dat moment ontvang je dagelijks het laatste nieuws. 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van veranderingen in regelgeving, ontwikkelingen in uw branche en nieuwe diensten van NBC Hermans Accountants & adviseurs? Meld u dan aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief en u ontvangt maandelijks een samenvatting van onze publicaties. Het meest actuele nieuws vindt u op onze website

Aanmelden gratis nieuwsbrief