Kennisartikelen Lonen & Salaris

De minister van SZW heeft onderzoek laten doen naar verbeteringen in het stelsel van kindregelingen. Dat stelsel bestaat uit de kinderbijslag en het

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is aangeworven. Of dat het geval is moet worden

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. De arbeidsrechtelijke positie van werknemers

In het arrest Vester uit 2019 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat het toepassen van de wachttijd van 104 weken voor het recht op een

De arbeidsovereenkomst van een werknemer omvat een bonusregeling. De werknemer heeft recht op een bonus bij het behalen van bepaalde omzettargets.

De ministers van SZW en VWS en voor Primair en Voortgezet Onderwijs hebben de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het

Een arbeidsovereenkomst houdt in, dat de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is dat de werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid.

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Strekking van het wetsvoorstel is het

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft een brief

De arbeidsovereenkomst van een werknemer omvatte een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding. Na zijn uitdiensttreding ontstond een geschil

Werkgevers dienen verplichte scholing kosteloos aan te bieden. Het gaat daarbij om voor de uitoefening van de functie noodzakelijke scholing, die

Nieuwsberichten ontvangen via linkedin, facebook of twitter, volg ons dan op je favoriete social media. Kies hierboven, uw favoriete social media en kies voor “volgen” op de linkedin, facebook of twitter pagina. Vanaf dat moment ontvang je dagelijks het laatste nieuws. 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van veranderingen in regelgeving, ontwikkelingen in uw branche en nieuwe diensten van NBC Hermans Accountants & adviseurs? Meld u dan aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief en u ontvangt maandelijks een samenvatting van onze publicaties. Het meest actuele nieuws vindt u op onze website

Aanmelden gratis nieuwsbrief