Aangenaam .... wij zijn de adviseur die jou begrijpt!

Het NBC Hermans team van Accountants en Adviseurs

NBC Actueel

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Dat geldt ook voor een arbeidsovereenkomst. Zowel het aanbod als de

Tijdens ziekte van de werknemer geldt voor de werkgever een verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het opzegverbod eindigt na 104 weken van

Na de beËindiging van zijn dienstverband vorderde de ontslagen werknemer in een procedure betaling van vakantietoeslag over de afgelopen vijf jaar.

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit over vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen geactualiseerd. Ten opzichte van de

Compleet dienstenpakket voor ondernemers

Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening, juridisch advies, HR Diensten & salarisverwerking en Online samenwerken. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Thuis in iedere branche

Onderneming, Maatschap,  Stichting, Vereniging, of ZZPér, in binnen of buitenland, bij NBC Hermans Accountants & Adviseurs, kunt u altijd terecht. Onderstaand enkele willekeurige branches, met een korte verdieping. Staat uw branche er niet bij, neem contact op en wij  zijn de Adviseur die u begrijpt.

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Energie
 • Nuts
 • Agro
 • Automotive
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Groothandel
 • Horeca
 • Farmacie / medisch
 • Sport & Recreatie
 • SBC Global Alliance
 • All over the World