Aangenaam ..... wij zijn de adviseur die jou begrijpt!

Het NBC Hermans team van Accountants en Adviseurs

NBC Actueel

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat een ondernemer, die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten

Een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding bevatten. Een dergelijk arbeidsbeperkend beding moet schriftelijk zijn vastgelegd om rechtsgeldig

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen

De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden. De in het verleden geldende ‘kortingsperiode’ geldt in het huidige GLB-stelsel

Wanneer bij de behandeling van de aanvraag voor een uitkering op grond de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) blijkt dat de werkgever

Compleet dienstenpakket voor ondernemers

Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening, juridisch advies, HR Diensten & salarisverwerking en Online samenwerken. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Thuis in iedere branche

Onderneming, Maatschap,  Stichting, Vereniging, of ZZPér, in binnen of buitenland, bij NBC Hermans Accountants & Adviseurs, kunt u altijd terecht. Onderstaand enkele willekeurige branches, met een korte verdieping. Staat uw branche er niet bij, neem contact op en wij  zijn de Adviseur die u begrijpt.

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Energie
 • Nuts
 • Agro
 • Automotive
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Groothandel
 • Horeca
 • Farmacie / medisch
 • Sport & Recreatie