Je bekijkt nu Kamervragen NOW en uitkeren winst in buitenland

Kamervragen NOW en uitkeren winst in buitenland

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over bedrijven die NOW hebben ontvangen en in het buitenland winst uitkeren. Het primaire doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid in Nederland. In de NOW 2 mogen aanvragers geen bonus en dividend uitkeren. Dat geldt ook voor dochtermaatschappijen van buitenlandse concerns. In de NOW 1 geldt het verbod niet voor aanvragen waarbij de omzetdaling op concernniveau is berekend. Voor internationale moedermaatschappijen geldt geen verbod om bonus of dividend in een ander land uit te keren als de moedermaatschappij zelf geen NOW heeft aangevraagd.

Het bonus- en dividendverbod voor de NOW 1, 2 en de eerste tranche van de NOW 3 betreft dividend en bonus over 2020 waarover in de regel in de jaarvergadering van 2021 wordt beslist.

Het bonus- en dividendverbod voor de tweede en derde tranche van de  NOW 3 betreft dividend en bonus over 2021 waarover in de regel in de jaarvergadering van 2022 wordt beslist.

De minister heeft geen overzicht van bedrijven die noodsteun hebben ontvangen in 2020 of 2021 en waarvan het moederbedrijf dividend of bonus heeft uitgekeerd in 2020 of van plan is dat in 2021 te doen. Wel is er zicht op bedrijven waarbij vanwege een aanvraag op werkmaatschappij-niveau het dividendverbod ook geldt voor de moederbedrijven. Pas na de sluiting van de vaststellingsloketten voor de definitieve berekening kan in kaart worden gebracht welke bedrijven daadwerkelijk noodsteun hebben ontvangen en bij welke bedrijven de tegemoetkoming op nihil is gesteld vanwege de overtreding van het verbod.

Niet bekend is hoeveel ontslagen er in Nederland zijn gevallen na het schrappen van de ontslagboete uit de NOW-regeling.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000053199 | 25-04-2021