Je bekijkt nu Voorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel aangenomen

Voorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking aangenomen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. De Kamer heeft een amendement op het wetsvoorstel aangenomen.

De Wet Vpb bevat een artikel waarin is opgenomen dat bij het bepalen van de winst vergoedingen of betalingen waarop de bronstaat de regels tegen hybride mismatches had moeten toepassen niet in aftrek komen. De open cv lijkt te voldoen aan de definitie van een hybride lichaam, zoals deze is opgenomen in de Wet Vpb. Volgens de indiener van het amendement is een samenloopbepaling nodig om te voorkomen dat het standpunt kan worden ingenomen dat de hybridemismatch-regels niet van toepassing zijn. In artikel 9, eerste lid, onderdeel e van de Wet Vpb is bepaald dat een deel van de winst aftrekbaar is, terwijl artikel 12ab, eerste lid van de Wet Vpb zegt dat bepaald inkomen in de heffing moet worden betrokken in Nederland. Zonder samenloopregeling is dit verwarrend.

Bron: Ministerie van Financiƫn | wetsvoorstel | 10-11-2021